ח) מניחין בסוף הדף כדי הקיפו, ואינו צריך לעשות כן בתחילתו, ולתורה מיכאן ומיכאן; לפיכך גוללין את הספר לתחילתו, ואת התורה לאמצעיתה. One leaves at the end of the [last] column enough to wrap around it. It is not necessary to do this at its beginning. For Torah, on both sides; accordingly, one rolls the book from its beginning, and the Torah from its middle.
ט) ואין פוחתין את התורה ביריעה מארכה של תורה, ששה טפחים. One doesn’t reduce the Torah, in a sheet from the length of the Torah, more than six tefachim. [Yes, this is truly painful translation. Sorry. It means a sheet of Torah ought to be six hand-breadths high.]
י) ואין פוחתין ביריעה פחות משלשה דפין, ולא מוסיפין על שמנה. One doesn’t make a sheet with fewer than three columns, or more than eight.

As I said last time, for pity’s sake, don’t go trying to use this to write the Torah.

Mirrored from hasoferet.com.

Here’s a video featuring a very tiny totally kosher Torah scroll.

The video’s more concerned with the accoutrements, a little aron kodesh and the usual silver ornaments for a Torah scroll, than with the scroll itself. They’re made by Bezalel School-trained artist Shuki Freiman, and they are breathtakingly beautiful, utterly and completely. Seeing them is a treat. I’m just a bit sad that they don’t talk about the scroll; they just say that it’s less then five inches tall and written by a sofer in Bnei Brak. No close-ups.

Shabbat shalom! Hope you bought your sushi this week. I bought mine. California rolls, yay.

Mirrored from hasoferet.com.

.

Profile

hatam_soferet: (Default)
hatam_soferet

February 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
1920 2122232425
262728    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags